Sağlık Kurulu İşlemleri
29 Aralık 2022

SAĞLIK KURULU İŞLEMLERİ:

*Sağlık Kurulu Raporu almak için öncelikle “Sağlık Kurulu” birimimize başvuru sürecinizde aşağıda istenen evrakları tamamlayınız;

   Tam teşekküllü rapor müracaatlarımız için tamamlanması gereken evraklar:

1-Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf (2022 Engelli Maaşı için 2 adet)

2- Varsa hastanın hastalık veya rahatsızlıklarını tanı olarak belgeleyen eski rapor, tahlil, tetkik vs.. fotokopileri.(asılları sizde olmak kaydıyla)

3-Kimlik fotokopisi

4-Varsa kullanılan ilaçların rapor ve reçete dökümü (eczanelerden kimlik ibrazıyla temin edebilirsiniz).

5-Rapor dilekçeniz veya ilgili kurumdan resmi yazı (Rapor dilekçelerinizi matbu form olarak Sağlık Kurulu’ndan temin edebilirsiniz. Raporunuzun kullanım amacına göre işyeri veya kurumun istediği özel ibareler veya notlar varsa lütfen bunu dilekçenizde detaylı olarak belirtiniz.)

6-Dilekçenizi veya kurumsal resmi yazınızı hastane idaremizde bulunan Evrak Kayıt birimimize kaydettiriniz.

7-Sağlık Kurul bandrolü(Sağlık Kurulu’ndan temin edilecektir.)

8-Başvurunuz Ücretli Durum Bildirimi raporu ise Sağlık Kurulu başvuru kayıt işlemlerinden sonra muayenelerinizden önce Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen miktarda rapor ücretini Vezne birimimize nakit olarak ödemeniz gerekmektedir. Ödeme yapılmadığı takdirde doktor ekranlarına muayene girişi düşülmemektedir.

Muayene ve Sağlık Kurulu Heyet Süreci İşlemleri:

- Muayene evraklarınızı Sağlık Kurulu personelimize en kısa sürede teslim etmeniz gerekmektedir.

- Önceden belirlenen özel bir durum olmadığı takdirde Sağlık Kurulu heyet saatimiz her Çarşamba 13.30 dur.

-Hastanemiz Sağlık Kuruluna müracaatlarımız polikliniklerimizdeki aşırı yoğunluk nedeniyle zorunlu olmadıkça hafta içi Çarşamba günleri haricinde kabul edilmektedir.

-Poliklinik muayeneleri esnasında Engelli hastalar, Çocuk hastalar, TSK mensupları, Adli Durum raporları hastalarının öncelikleri olup kesinlikle randevu vs istenilmeyecektir. Ancak poliklinik muayene sırasıyla ilgili inisiyatif ilgili uzman hekime aittir.

-Tüm Sağlık Kurulu Raporlarımız Sağlık Bakanlığı’mızın ilgili yönetmelik ve talimatı üzere e-imzalı(ıslak imzalı rapor düzenlenmesi yasaklanmıştır) karekodlu barkodlu olarak düzenlemekte olup uluslar arası geçerliliğe sahiptir. Durum Bildirimi ve Engelli-ÇÖZGER raporlarımız kurumsal gizlilik istenmediği sürece Kurul Başkanı imzası tamamlandığı gün veya ertesi gün hastanın e-nabız kaydında doğrudan görüntülenerek erişime şahsın erişimine açılmaktadır. Heyet daimi üyesi

- Engelli Raporu sonuçlarınız, ancak size ya da birinci derece yakınlarınıza kimlik ibrazınız ile imza karşılığında verilmektedir.

- Raporlarımız düzenlendikten sonra doktorlarımızın elektronik imzaları için hazır hale getirilmekte doktorlarımız kendi şifreleriyle bu raporları imzalamaktadır. Doktorlarımızın kendi sağlık vs özel durumları nedeniyle bu imza sürecinin uzaması ile ilgili sorunlar yaşanabileceği unutulmamalıdır.
- Rapor türünüze göre Sağlık Kurulu daimi üyeleri tarafından heyet dışında bir polikliniğe yönlendirildiğinizde lütfen o poliklinik için Sağlık Kurulu personellerimize Sağlık Kurulu kaydı yaptırarak muayenenizi tamamlayınız. Eksik muayene ile heyete rapor kabul edilmemektedir.

-Engelli ve ÇÖZGER formatlı raporlarımız için hastanemizde bulunmayan eksik branş veya tetkik yönetmelik gereği heyet daimi üyesi hekim tarafından doldurulan “Konsültasyon Muayene Formu” ile en yakın devlet kurumuna sevk edilerek tamamlanır. Eksik branş veya tetkik belgeleri istemde bulunan hekime ibraz edilerek değerlendirmesi tamamlandıktan sonra muayene evrakı Sağlık Kurulu personeline teslim edilir.

-Engelli Sağlık Kurulu Raporu alacak hastalarımızın mağdur olmamaları için hastalarını getirmeden önce heyet üyelerinin eksiksiz olduğunu (0324) 814 88 80 Santral birimimizden öğrenmeleri faydalı olacaktır.

-Rapor başvurusu ve düzenlenmesi esnasında herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için eksik veya geçersiz evrakla müracaat başvurusu alınmayacaktır. Hastanemiz düzenli denetim altında bir resmi kurum olduğundan bu hususlarda sadece personelimiz değil hasta veya işlem takibi yapan hasta yakınları da hukuki olarak sorumludur.

-Rapor başvurusu-düzenlenmesi ve şahsa/kuruma teslimat sürecinde yaşanabilecek sahte belge, istismar vs  hukuken suç teşkil edecek sorunlar yaşandığı takdirde hastanemiz kurumsal olarak adli makamlara suç duyurusunda bulunma ve dava açma hakkını saklı tutmaktadır.

-Kurumsal Adli Durum(Vasi Tayini/Cezaevi Durumu)Bildirimi veya Usül-Fen/Usül-Esas İncelemelerine ait Durum Bildirimi formatlı Sağlık Kurulu raporları resmi yazısında “elden teslimat” belirtilmediği sürece şahsa elden teslim edilmesi yasak olup doğrudan raporu isteyen ilgili kuruma Sağlık Kurulu tarafından resmi yazı ekinde gönderilmektedir.

- Hastanemiz Sağlık Kurulu tarafından düzenlenen raporlar için rapor tarihinden itibaren 30 gün içinde itiraz hakkınız bulunmaktadır. 30 gün geçtiği takdirde 6 ay süreyle başvuru hakkınız (hastalıkta ilerleme durumu ilgili branş hekim raporuyla belirlenenler haricinde) bulunmamaktadır.
–Kurumumuz tarafından düzenlenen raporlara itiraz için bağlı bulunduğunuz İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne kurumumuzdan alınan raporla birlikte dilekçe ile başvurmanız gerekmektedir. İtiraz süreci için İl Sağlık Müdürlüğü onayı ile hasta başka bir hakem hastaneye sevk edilerek raporunun o kurum tarafından düzenlenmesi resmi yazı ile istenmektedir.


Sağlık Kurulu Heyeti Daimi Üye Branşlarımız ve Rapor Türleri:

- İç Hastalıkları (Çocuk Hastalar İçin Pediatri) – (Engelli ve Tam Teşekküllü Sağlık Kurulu Raporu)

- Genel Cerrahi – (Engelli ve Tam Teşekküllü Sağlık Kurulu Raporu

- Kulak Burun Boğaz – (Engelli ve Tam Teşekküllü Sağlık Kurulu Raporu)

- Göz – (Engelli ve Tam Teşekküllü Sağlık Kurulu Raporu)

- Ortopedi (TSK, Engelli ve Tam Teşekküllü Sağlık Kurulu Raporu)

- Nöroloji – (Engelli ve Tam Teşekküllü Sağlık Kurulu Raporu)

- Psikiyatri – (Engelli ve Tam Teşekküllü Sağlık Kurulu Raporu)

- Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon – (Engelli Sağlık Kurulu Raporu)

- Kadın Doğum (Evlilik) - (Adli Rapor)

- Göğüs Hastalıkları-(TSK raporları)-(Silahlı-Silahsız Güvenlik raporları) imzası muayene fişindedir

- Kardiyoloji(TSK raporları-imzası muayene fişindedir)

- Cildiye(Dermatoloji)-(TSK raporları)-(Silahlı-Silahsız Güvenlik raporları) imzası muayene fişindedir

-Üroloji-(TSK raporları) imzası muayene fişindedir


SAĞLIK KURULUNDA DÜZENLENEN RAPORLAR

 

Hastanemizde Düzenlenebilen Tam Teşekküllü Raporlar:

-Memur Atanma Kaydı için Rapor
-Sözleşmeli Personel Raporları
-Öğretmen Atanma Kaydı için Rapor
-Öğrenci Kayıt Raporları
-Yurt Dışı ve KKTC Öğrenci Kayıt Raporları
-Yurt Kayıt Raporları
-Polis Meslek Yüksekokulu Kayıt Raporları
-Hac-Umre Kayıt Raporları
-Uçakla Seyahat Raporları
-Yurt Dışı İşçi Kayıt Raporları
-Ağır ve Tehlikeli İş Raporları
-Huzur Evine Giriş Raporları
-Silahsız Özel Güvenlik Raporları
-Silahlı Özel  Güvenlik Raporları
-Özel  Güvenlik Okul Kaydı Raporları
-Ateşleyici ve Patlayıcı Madde İşi
-Silah(Tabanca) Ruhsatı Raporları 
-Yivli Tüfek Ruhsatı Raporları
-Evlat Edinme (Adli Rapor) 
-Evlilik(Adli Rapor) 
-Vasi Tayini(Adli Rapor) raporları
-Kurumsal Usül-Esas veya Usül-Fen incelemesi raporları
-TSK, Asal, Askeri Öğrenci Adayı raporları.

Engelli Raporları:


- 2022 Malul Maaşı 
- Bakıcı Maaşı 
- Engelli Fiziksel/Zihinsel Rehabilitasyon
- Terör/Kaza/Yaralanmaya bağlı ESKR
- ÇÖZGER (Çocuk Özel Gereksinim) Engelli Fiziksel/Zihinsel Rehabilitasyon
- Terör/Kaza/Yaralanmaya bağlı ÇÖZGER
- İstihdam
- Vergi Muafiyeti
- ÖTV İndirimi
- Engel Oranı
- Özel Tertibatlı Araç
- Engelli Kimlik Kartı