Odyometri Ünitesi
27 Eylül 2018


odyo1.jpeg

ODYOMETRİ  ÜNİTESİ

Hastanemizin Odyometri Ünitesi, Kulak Burun Boğaz hastalıkları kliniğimize yardımcı bir ünite olarak hizmet vermektedir. Odyometriler, kalibre edilmiş saf ses üreten, konuşma ve çeşitli maskeleme sesleri çıkartan, bir uygulayıcı tarafından maniple edilen (mikrofonlu, kulaklıklı ve kemik yolu için vibratörlü) cihazlardır. Basit ve kompleks tipleri vardır. 


odyo2.jpeg

ODYOMETRİK MUAYENE NEDİR ?
                                

  İşitmenin ölçülmesi ve işitme fonksiyonlarının değerlendirilmesine odyometrik muayene denir. Bu ölçümlerde kullanılan cihazlara odyometre denir. 

            İşitme iki şekilde gerçekleşir; 

1- Hava yolu: Havada yayılan ses dalgalarının kulak kepçesi tarfından toplanarak dış kulak kanalına iletilmesi oradan da kulak zarı ve orta kulak yapılarına ve daha sonra iç kulağa iletilmesini sağlayan işitme yoludur.
2- Kemik yolu: Ses dalgalarının kafatası kemiklerinin titreşimleri aracılığıyla direkt olarak iç kulağa iletilmesini sağlayan işitme yolu. 

            Normal işiten bir kulakta doğal iletişim yolu olan hava yolu ile işitme kemik yolu ile işitmeden daha iyidir


odyo3.jpeg

Hastanemizin Odyometri Ünitesinde yapılan işitme testleri.

         * Saf Ses Odyometri

         * Timpanometri

         * Yenidoğan İşitme Tarama testi yapılmaktadır.


odyo4.jpeg