Kalite Yönetim Komitesi
13 Nisan 2022


KALİTE YÖNETİM KOMİTESİ

Başhekim

Op. Dr. Serkan BOZ

 Başhekim YardımcısıOp. Dr. Sertan ÖNTEPELİ

Kaliteden Sorumlu Başhekim Yard.

Dr.Selçuk ERBİLEN

İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

Ali YILDIZ

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Serpil ŞAHİN

İd. Mali Hizm. Md.Yard.

Kemal BER

İd. Mali Hizm. Md.Yard.

Leyla BADEMCİ

Kalite Yönetim Direktörü

Gül Emel DÖNER

Kalite Yönetim Direktör Yard.

Hüma SİNANOĞLU

Sağlık Otelciliği Sorm.

Gülşah DURSUN

Enfeksiyon Komitesi Sorm.

Neriman YAŞAR

Eğitim Komitesi Sorm.

Nermin GÜNDÜZ