Klinik Hakkında
03 Mart 2023

Bu hizmetten amaçlanan, hastalıktan dolayı meydana gelen ve hastayı rahatsız eden sorunları hastanın ,hastalığı tolere edebileceği seviyeye indirebilmektir.Palyatif bakımda hasta ve ailesine olabilecek en iyi yaşam kalitesinin sağlanması hedeflenir.Bu anlamda hasta yakınlarına da eğitim verilmektedir.

Hastaların yaşadığı ağrı ,bulantı,kusma,yorgunluk,uyku problemi,nefes darlığı,ishal,kabızlık ve bilinç bulanıklığı gibi semptomlar onların yaşam kalitesini olumsuz etkiler.Palyatif bakım servisinin amacı bu şikayetlerin kontrol altına alınmasıdır.

İleri dönem alzheimer hastaları,ileri dönem kanser hastaları ,evde bakımında güçlük yaşanan her türlü nörolojik hasta ,ileri dönem kalp,akciğer ve böbrek yetmezliği olan hastalar,beslenme güçlüğü olan hastalar ve sürekli yatmaya bağlı bası yarası olan hastalar palyatif bakım servisinden yararlanabilmektedir.