Hasta Güvenliği Komitesi
10 Mart 2023

HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

Kaliteden Sorumlu Başhekim Yard.

Dr. Selçuk ERBİLEN

İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

Ali YILDIZ

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Serpil ŞAHİN

Kalite Yönetim Direktörü

Gül Emel DÖNER

Hasta Güv. Kom. Sorm.

Hüma SİNANOĞLU

Eğitim Hemşiresi

Nermin GÜNDÜZ

Enf.Kont. Hemş.

Neriman YAŞAR

Cerrahi Dal Uzmanı

Op.Dr. Nihat can DEMİRCİOĞLU

Anestezi Uzmanı

Uz. Dr. Bülent Özdoğan

HBYS Sorumlusu

Ertuğ SİNANOĞLU

Eczacı

H. Eren UÇAR