KYB Bölüm Kalite Sorumluları
11 Nisan 2023

 

BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI

Dr. Selçuk ERBİLEN

Kurumsal Yapı

Gül Emel DÖNER

Kalite Yön.+Doküman Yön.+Gösterge Yön.

Kemal BER

Risk Yön.+Acil Dur. ve Afet Yön.

Serpil ŞAHİN

Hasta Deneyimi+Hizmete Erişim

Gülşah DURSUN

Otelcilik Hizmetleri

Gülçin BİRKİN MEMİŞ

Atık Yönetimi

Nermin GÜNDÜZ

Eğitim Yönetimi

Ersin TURAN

Kurumsal Verimlilik

İrfan NAVGASIN

Yaşam Sonu Hizmetleri

Ali Ömer DEMİREL

Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri

Hüma SİNANOĞLU

Sağlıklı Çalışma Yaşamı+Tesis Yönetimi

H.Eren UÇAR

İlaç Yönetimi

Neriman YAŞAR

Enfeksiyonların Önlenmesi ve Kontrolü

Aytün ÖZTÜRK

Temizlik Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon Hizmetleri

Alaittin İMDAT

Tranfüzyon Hizmetleri

İsmail Ceylan

Radyasyon Güvenliği

Tekin ÇOBAN

Acil Servis+KBRN

Gökçen KİBRİT

Ameliyathane

Emin ÖZARSLAN

Anestezi

Şükran TURĞAY

Hasta Bakım-Ortopedi-Göz-KBB Servisi

Meryem AKTAŞ

Hasta Bakım-Genel Cerrahi-Beyin Cerrahi-Üroloji

Gözde UÇAR

Hasta Bakım-Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisi

Yaşar ÇELİK

Hasta Bakım -Dahiliye-Nöroloji-Enfeksiyon Hast.Göğüs Hast.

Fatma KARAKUŞ

Hasta bakım-FTR-Psikiyatri-Cildiye

Semiha Şen

Hasta Bakım-Çocuk Servisi

Arzu Koyuncu

Yoğun Bakım Ünitesi-Genel Yoğun Bakım -1+Organ ve Doku Nakli Hizm.

Ş.İlknur BALCI

Yeni Doğan Yoğun Bakım

Zuhal ARICAN

Doğum Hizmetleri

Cennet ARICAN

Diyaliz Ünitesi

Faruk GÜRDAL

FTR Hizmetleri

Ayşe OKTAR

Mikrobiyoloji Lab.

Sakine TANRIKULU

Palyatif Bakım Kliniği

Hakan CAN

Evde Bakım Hizmetleri

M.Ertuğ SİNANOĞLU

Bilği Yönetim Sistemi

Gülsüm KALİT

Malzeme ve Cihaz Yönetimi

Ramazan YUVAK

Biyokimya Lab.