KYB Bölüm Kalite Sorumluları
14 Nisan 2022


BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI

Dr. Selçuk ERBİLEN

Kurumsal Yapı

Gül Emel DÖNER

Kalite Yön.+Doküman Yön.+Gösterge Yön.

Kemal BERRisk Yön.+Acil Dur. ve Afet Yön.

Serpil ŞAHİN

Hasta Deneyimi+Hizmete Erişim

Gülşah DURSUN

Otelcilik Hizmetleri

Gülçin BİRKİN MEMİŞ

Atık Yönetimi

Nermin GÜNDÜZ

Eğitim Yönetimi

Ersin TURAN

Kurumsal Verimlilik

İrfan NAVGASIN

Yaşam Sonu Hizmetleri

Ali ERDOĞAN

Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri

Hüma SİNANOĞLU

Sağlıklı Çalışma Yaşamı

Erdoğan CENGİZ

İlaç Yönetimi

Neriman YAŞAR

Enfeksiyonların Önlenmesi ve Kontrolü

Aytün ÖZTÜRK

Temizlik Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon Hizmetleri

Alaittin İMDAT

Tranfüzyon Hizmetleri

İsmail Ceylan

Radyasyon Güvenliği

Erdinç KAYA

Acil Servis+KBRN

Ayşe KAR Ameliyathane 
Emin ÖZARSLAN Anestezi
Şükran TURĞAY Hasta Bakım-Ortopedi-Göz-KBB Servisi
Meryem AKTAŞ  Hasta Bakım-Genel Cerrahi-Beyin Cerrahi-Üroloji
Fatma MERT Hasta Bakım-Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisi
Yaşar ÇELİKHasta Bakım -Dahiliye-Nöroloji-Enfeksiyon Hast.Göğüs Hast.
Fatma KARAKUŞHasta bakım-FTR-Psikiyatri-Cildiye
Semiha ŞenHasta Bakım-Çocuk Servisi
Arzu KoyuncuYoğun Bakım Ünitesi-Genel Yoğun Bakım -1
Canan ONGUN Yoğun Bakım Ünitesi-Genel-Beyin Cerrahi -Üroloji
Ş.İlknur BALCIYeni Doğan Yoğun Bakım
Zuhal ARICANDoğum Hizmetleri
Cennet ARICANDiyaliz Ünitesi
 Faruk GÜRDAL FTR Hizmetleri
 Ayşe OKTAR Mikrobiyoloji Lab.
 Sakine TANRIKULU Palyatif Bakım Kliniği
 Hakan CAN Evde Bakım Hizmetleri
 Hüma SİNANOĞLU Tesis Yönetimi
 M.Ertuğ SİNANOĞLU Bilği Yönetim Sistemi
 Gülsüm KALİT Malzeme ve Cihaz Yönetimi
Ramazan YuvakBiyokimya Lab.