klinik kalite iyileştirme komitesi
14 Nisan 2022


KLİNİK KALİTE İYİLEŞTİRME KOMİTESİ

Başhekim Yard.

Dr. Selçuk ERBİLEN

İd.Mali Hiz. Md. Yard.Kemal BER

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Serpil ŞAHİN

Kalite ve Verimlilik Yönetim Direktörü

Gül Emel DÖNER

Klinik Kalite Sorumlusu

Fatma ÇEVİK

USS Veri Sorumlusu

Aysun ÖZDOĞAN

Bilği İşlem Sorumlusu

M.Ertuğ SİNANOĞLU

Dahiliye K.K. Sorumlu Hekimi

Uz.Dr. Özge ÖZGÜN

Ortopedi K.K. Sorumlu Hekimi

Op.Dr. Azmi HOPLAMAZ

Nöroloji K.K. Sorumlu Hekimi

Uz.Dr. Ayten ERFEN

Göz Hast.K.K. Sorumlu Hekimi

Op.Dr. Aleyna İSKENDEROĞLU

 Çocuk Hast.K.K. Sorumlu Hekimi Uz.Dr. Nida GÜRBÜZ
Kardiyoloji K.K. Sorumlu Hekimi Uzm.Dr.Mehmet Furkan ÖZEN
 Göğüs Hast. K.K. Sorumlu Hekimi Uz.Dr. Serhat ÖZGÜN

Genel Cerrahi K.K. Sorumlu Hekimi

Op.Dr. Esin ERTÜRER ORUÇ