Klinik Kalite İyileştirme Komitesi
10 Mart 2023

KLİNİK KALİTE İYİLEŞTİRME KOMİTESİ

Başhekim Yard.

Dr. Selçuk ERBİLEN

İd. Mali Hiz. Md. Yard.

Kemal BER

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Serpil ŞAHİN

Kalite ve Verimlilik Yönetim Direktörü

Gül Emel DÖNER

Klinik Kalite Sorumlusu

Eşmin KANMAZ ÖZDEMİR

USS Veri Sorumlusu

Pakize CİHANKAR

Bilgi İşlem Sorumlusu

M. Ertuğ SİNANOĞLU

Dahiliye K.K. Sorumlu Hekimi

Uz.Dr. Elif Dilek DELİKTAŞ

Ortopedi K.K. Sorumlu Hekimi

Op.Dr. Azmi HOPLAMAZ

Nöroloji K.K. Sorumlu Hekimi

Uz.Dr. Ayten ERFEN

Göz Hast. K.K. Sorumlu Hekimi

Op.Dr. Yiğit ÇAY

Çocuk Hast. K.K. Sorumlu Hekimi

Uz.Dr. Nida GÜRBÜZ

Kardiyoloji K.K. Sorumlu Hekimi

GEÇİCİ

Göğüs Hast. K.K. Sorumlu Hekimi

GEÇİCİ

Genel Cerrahi K.K. Sorumlu Hekimi

Op.Dr. Mustafa Remzi BAHAR