Hasta ve Çalışan Memnuniyeti Komitesi
13 Nisan 2022


HASTA VE ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ KOMİTESİ

Başhekim Yard.

Dr. Selçuk ERBİLEN

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Serpil ŞAHİN

İd. Ml. Md. Yard.

Leyla BADEMCİ

Otelcilik Hizm.Sorm.

Gülşah DURSUN

Kalite Yönetim Direktörü

Gül Emel DÖNER

Hasta ve Çalışan Mem. Komisyonu

Hüma Sinanoğlu

Hasta Hakları Birim Sorumlusu

Hamit Durna