Tanı Üniteleri
21 Şubat 2022


Laboratuarlar

Biyokimya Laboratuvarı
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Kan Merkezi

Endoskopi Ünitesi

Gastroskopi
Kolonoskopi

Bronkoskopi
Sistoskopi


Lokal Girişim Ünitesi


Görüntüleme Hizmetleri


MR
Tomografi
Ultrasonografi
Renkli Doppler Ultrasonografi
Mamografi

Eforlu EKG
Holter
EMG
Ekokardiyografi (EKO)
Solunum Fonksiyon Testi
Alerji Testi
Odyoloji