Amaç ve Hedeflerimiz
13 Nisan 2022

KURUM AMAÇLARIMIZ

  • Kaliteyi arttırmak ve modern çağın gereklerine uygun, disiplinli bir sağlık hizmeti vermek
  • Hastane alt yapı ve donanım eksikliklerini gidermek
  • Hastane personelini nitelik ve nicelik yönünden geliştirmek 

KURUM HEDEFİMİZ

  • Hastanemizde sunulan her türlü sağlık hizmetinin, hasta memnuniyetini sağlayacak şekilde verilmesini sağlamak.
  • Hastane binasında gerekli görülen tamirat ve tadilatları yapmak
  • Hastane çalışanlarına yönelik hizmet içi eğitim faaliyetleri düzenlemek