Eğitim Komitesi
10 Mart 2023

EĞİTİM KOMİTE

Kaliteden Sorumlu Başhekim Yard.

Op. Dr. Selçuk ERBİLEN

İdari ve Mali Hizmetler Md. Yard.

Kemal BER

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Serpil ŞAHİN

Kalite Yönetim Direktörü

Gül Emel DÖNER

Eğitim Hemşiresi

Nermin GÜNDÜZ