Nasıl Muayene Olurum
06 Mayıs 2019BAŞVURU

- Hastanemizde tüm hastalarınkabulü yapılmaktadır.

- Özürlüler, gaziler, şehityakınları, 65 yaş üstü yaşlılar, hakimler ve savcılar, sağlık personelihastaların poliklinik muayenelerinde (genel hizmeti aksatmamak kaydıyla)öncelik verilmekte olup kayıt işlemleri öncelikli hasta müracat görevlisitarafından yapılmaktadır. Diğer tüm hasta başvurularımız müracaat vepolikliniklerden yapılmaktadır.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN BELGELER

- SGK Mensupları:

T.C.kimlik no’lu nüfus cüzdanını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

- Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı Emeklileri:

T.C.kimlik no’lu nüfus cüzdanını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

- Yurt Dışından SSK’lı Olan Hastalarımız:

T.C.kimlik no’lu nüfus cüzdanını ve SSK İl Müdürlüğünden aldıkları yurtdışısigortalı vizite kağıdının onaylı fotokopisini yanlarında bulundurmalarıgerekmektedir. 

- Yeşil KartlıHastalarımız:

 T.C.kimlik no’lu nüfus cüzdanını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.