Hasta ve Yakınları Görüş Değerlendirme Ekibi
14 Nisan 2022


HASTA VE YAKINLARI GÖRÜŞ DEĞERLENDİRME EKİBİ

 Başhekim Yard. Dr.Selçuk ERBİLEN

Kalite Yönetim Direktörü

Gül Emel DÖNER

İd. Ml. Md. Yard.

Kemal BER

 Hasta ve Çal.Deneyim Sorm. Hüma SİNANOĞLU

Hasta Hakları Birim Sorumlusu

Hamit DURNA