KYB Görev Tanımı
12 Temmuz 2019

1.AMAÇ:Sağlıkta Kalite Standartlarının uygulanmasını sağlamak.

2.KAPSAM: Hastanemizin tüm birimlerini kapsar.

3.KISALTMALAR:

  • SKS: Sağlık Kalite Standartları

4.TANIMLAR:

5.SORUMLULAR:Kalite Yönetim Direktörü ve Birim çalışanları.

6.FAALİYET AKIŞI:

6.1. Kalite Yönetim Biriminde çalışacak personel sayısı hastanenin büyüklüğü ve özelliğine göre yönetici tarafından belirlenir.

6.2. Kalite Yönetim Biriminde çalışan personel tercihen kalite yönetimi, hasta güvenliği, dokümantasyon gibi konularda eğitim almış olmalıdır.

6.3. Kalite Yönetim Biriminin çalışma ofisi bulunmaktadır..

 6.4. Kalite Yönetim Biriminin görev alanı aşağıdaki konuları içermektedir:

  • SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak,
  • Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip etmek,
  • Öz değerlendirmeleri yönetmek,
  • Güvenlik Raporlama Sistemine ilişkin süreçleri yönetmek,
  • Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetmek,
  • Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları hasta ve çalışan geribildirimlerinin alınması gibi) yönetmek,
  • SKS çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlamak,
  • Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetmek,
  • SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılmak.