Bölüm Sorumlu Hekimleri
11 Nisan 2023

 

BÖLÜM SORUMLU HEKİMLERİ

Uz. Dr. Nida GÜRBÜZ

Çocuk Hast. Servisi-Yeni doğan Yoğun Bakım Ünitesi

Uz. Dr. Sertan ÖNTEPELİ

Ortopedi-Göz Hast.-KBB Hast. Servisi-Ameliyathane- Kadın Doğum Servisi

Op. Dr. Dursun YÜRÜK

Genel Cer.-Beyin Cer.-Üroloji Servisi

Uz. Dr. Murat ÖZÇELİK

Genel Yoğun Bakım-1(2.basamak)

Op. Dr. Selçuk ERBİLEN

Sterilizasyon Ünitesi- Diyaliz Ünitesi

Uz.Dr. Ayten ERFEN

Nöroloji Dahiliye Servisi

Uz. Dr Serkan ERDAL

Biyokimya Laboratuvarı

Uz. Dr. Gizem ERDAL

Mikrobiyoloji Lab.-Transfüzyon Merkezi

Uz. Dr. Elmire DERVİŞOĞLU

Radyoloji

Uz. Dr. Bülent ÖZDOĞAN

Palyatif Bakım Ünitesi

Uz. Dr. Tahsin ERFEN

Acil Servis