Bölüm Sorumlu Hekimleri
14 Nisan 2022

 

BÖLÜM SORUMLU HEKİMLERİ

 

Uz. Dr. Nida GÜRBÜZ

Uz. Dr. Sertan ÖNTEPELİ

Op. Dr. Esin ERTÜRER ORUÇ

Uz.Dr.Pakize Hülya ÇELİK

Uz. Dr. Murat ÖZÇELİK

Op. Dr. Selçuk ERBİLEN

Op.Dr.Sertan ÖNTEPELİ

Uz.Dr. Ayten ERFEN

Uz. Dr. Murat GÜLENER

Uz. Dr. Elmire DERVİŞOĞLU

Dr. Selçuk ERBİLEN

Dr. Tahsin ERFEN

BÖLÜMLER

 

Çocuk Hast. Servisi-Yeni doğan Yoğun Bakım Ünitesi

Ortopedi-Göz Hast.-KBB Hast. Servisi-Ameliyathane

Genel Cer.-Beyin Cer.-Üroloji Servisi

Genel Yoğun Bakım 2 (1.basamak)

Genel Yoğun Bakım-1(2.basamak)

Sterilizasyon Ünitesi

Kadın Doğum Servisi

Nöroloji Dahiliye Servisi

Biyokimya Lab.

Radyoloji

Diyaliz Ünitesi

Acil Servis